Stany depresyjne, czyli najważniejsze kwestie

  • 189

Zdarza się, że czujemy smutek, przygnębienie, przelotne stany przygnębienia, bądź obniżonego nastroju, nie są to jednak stany depresyjne. W przypadku jednak, jeśli okres trwania negatywnych stanów przedłuża się, może okazać się, że są to stany depresyjne. Potocznie stanem depresyjnym określa się łagodną odmianę epizodu depresyjnego spowodowanego czynnikiem zewnętrznym. Sam stan depresyjny przemija wraz z ustąpieniem bodźca, którym został wywołany. W trakcie stanu depresyjnego, ludziom towarzyszą negatywne myśli, często samobójcze. Nie są długotrwałe, mają jednak tendencje do nawrotów. W związku z czym z jednej strony stany depresyjne to łagodne obniżenie nastroju, które utrzymuje się przez dłuży czas, minimum dwa tygodnie, z drugiej strony nawracającej, silniejsze objawy zbliżonego do objawów depresji.

Stany depresyjne a depresja

Stany depresyjne nie są jednoznaczne ani tożsame z depresją, chociaż posiadają podobne objawy. Trudno o jednolitą i szczegółową definicję depresji, ponieważ przebiega ona w różny sposób, w zależności od człowieka z tym zaburzeniem. Ogół cech, charakterystyczny dla depresji to złe samopoczucie, przygnębienie, utrata radości z życia, a co zatem idzie – niechęć do podejmowania jakichkolwiek aktywności, a także zaburzenia emocjonalne. Też rozróżnienie pomiędzy bardzo złym samopoczuciem psychicznym i przygnębieniem a depresją jest trudne. Depresji najczęściej używa się w kontekście całkowitej utraty zainteresowania życiem. Podejmowania tylko niezbędnych aktywności, często jest to wyłącznie załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz sen, który jest nierównomierny. Osoby dotknięte tym zaburzeniem, nie dbają o siebie, są pozbawione apetytu, nie widzą również sensu w wykonywaniu podstawowych czynności, jak chociażby mycie się, zmiana ubrań.

Zatem depresja jest stanem przewlekłym a negatywne nastawienie do świata, widzenie wszystko w czarnych kolorach, jest ciągle. Jeśli chodzi o stany depresyjne, negatywne myśli są tylko chwile i najczęściej ustępują po niedługim czasie. Nie tylko wpływ zewnętrzny może wywołać stany depresyjne. Również nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu, zaburzona gospodarka hormonalna, mogą przyczynić się do obniżenia nastroju i mieć wpływ na występowaniu stanu depresyjnego.

Stany depresyjne a środowisko

W przypadku zaburzeń reaktywnych, czyli spowodowanych zewnętrznym bodźcem, stany depresyjne często wywołane są przez śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, utrzymywanie toksycznej relacji, utratę pracy, informację o złym stanie zdrowia. W tym przypadku stany depresyjne nie są chorobą, a wydają się być naturalną, chwilową reakcją na trudne informacje. Błędem, jaki popełnia otoczenie osoby przeżywającej stany depresyjne bądź dotkniętej depresją, jest zbywanie problemu, bagatelizowanie go i usilne próby wmówienia osobie, że jej problemy są zmyślone, a jej stan emocjonalny, zależny jest od jej nastawienia. Takie zachowania potęgują poczucie niezrozumienia, samotności, izolacji, które powodują uczucie bezradności, rozpaczy, czy beznadziei. Przede wszystkim osobom w trakcie trwania stanu depresyjnego, należy okazać wsparcie. Natomiast lepiej rozgraniczyć wsparcie i pocieszenia, które przejawia się w zwrotach typu „głowa do góry”, „dasz sobie z tym radę”, „jakoś to będzie”, ponieważ kolidują one z wewnętrznym, o braku możliwości poprawy. Należy okazać cierpliwość oraz wyrozumiałość i nie narzucać swojej pomocy.

Zdarza się, że czujemy smutek, przygnębienie, przelotne stany przygnębienia, bądź obniżonego nastroju, nie są to jednak stany depresyjne. W przypadku jednak, jeśli okres trwania negatywnych stanów przedłuża się, może okazać się, że są to stany depresyjne. Potocznie stanem depresyjnym określa się łagodną odmianę epizodu depresyjnego spowodowanego czynnikiem zewnętrznym. Sam stan depresyjny przemija wraz z ustąpieniem…

Zdarza się, że czujemy smutek, przygnębienie, przelotne stany przygnębienia, bądź obniżonego nastroju, nie są to jednak stany depresyjne. W przypadku jednak, jeśli okres trwania negatywnych stanów przedłuża się, może okazać się, że są to stany depresyjne. Potocznie stanem depresyjnym określa się łagodną odmianę epizodu depresyjnego spowodowanego czynnikiem zewnętrznym. Sam stan depresyjny przemija wraz z ustąpieniem…