Klimatyzacja Chorzów a procedury wyboru lokalizacji