Depresja leczenie, czyli o czym warto pamiętać?

  • 172

Depresja, to zaburzenie spowodowane przez środowisko, bądź w wyniku zaburzenia neuroprzekaźników. Warto zatem postawić na depresja leczenie.

Depresja egzogenna wiąże się z cechami osobowości, silnym stresem. W przypadku depresji endogennej, spowodowana jest obniżonym poziomem serotoniny oraz noradrenaliny. W przypadku depresji, wymagane jest leczenie, natomiast sam rodzaj terapii zależny jest od stanu pacjenta. Charakterystycznymi objawami choroby są przygnębienie, apatia, brak radości z życia, negatywne myślenie. Często chorzy podejmują tylko podstawowe aktywności, jak załatwianie potrzeb fizjologicznych, przez to depresja ma negatywny i niebezpieczny wpływ na życie rodzinne, czy zawodowe i często prowadzi do izolacji, poczucia samotności czy odtrącenia.

Depresja dwubiegunowa

Specyficznym rodzajem depresji jest zaburzenie dwubiegunowe, afektywne. Obok epizodów depresyjnych, jak przygnębienie, brak motywacji i chęci do życia, występują również epizody manii, które cechuje ekscytacja, podwyższony nastrój, wyższa samoocena, nawet nadpobudliwość i nadmiar energii.

Depresja leczenie a wpływ środowiska

Czynniki takie, jak silny stres, związany np. z miejscem pracy, mają negatywny wpływ na chorego i niejednokrotnie prowadzą do nasilenia się objawów. Sam stres, bądź trudności życiowe, jak utrata bliskiej osoby, trudności finansowe, mogą przyczynić się do rozwoju choroby.

Osobom chorym na depresję zaleca się podejmowanie aktywności fizycznych. Podczas wysiłku w organizmie produkowane są tzw. „hormony szczęścia”. Są to endorfina, która działa przeciwbólowo, dodatkowo wprowadza nas w stan błogostanu oraz serotonina, która wpływa na poziom naszego zadowolenia. W sytuacji, kiedy chory na depresję ma również problemy na płaszczyźnie społecznej, zachęcany jest do uprawiania sportu drużynowego, w celu nawiązania kontaktów interpersonalnych oraz przełamania izolacji oraz poczucia osamotnienia.

Często stosowanym rodzajem terapii, zwłaszcza w przypadku depresji endogennej, jest farmakologia. Celem stosowania tej terapii jest poprawa nastroju pacjenta. Substancje zawarte w lekach wpływają na funkcjonowanie mediatorów – serotoniny oraz noradrenaliny. Dobór leku nigdy nie jest oczywiste. Mieszanki leków przynoszą różne rezultatu, w zależności od pacjenta, dlatego potrzebny jest okres, w trakcie którego lek oraz jego działanie na chorym są testowane, w celu uzyskania optymalnego efektu. Taki okres wynosi zazwyczaj około 4 – 6 tygodni i wymaga się regularnego zażywania leków.

Gdy uda się już ustalić odpowiednią mieszankę substancji, kuracja trwa około 6 miesięcy. Ważne jest aby pamiętać o zalecanej dawce oraz regularności w jej stosowaniu. Często zdarza się, że osoby, które zaobserwowały poprawę swojego stanu psychicznego, przestają przywiązywać tak dużą uwagę do zaleceń specjalisty, co prowadzi do nawrotu choroby i ponownego nasilenia się objawów.

Psychoterapię uważa się ze skuteczny sposób w walce z depresją egzogenną. Zdarza się, że jest ona, zwłaszcza na początkowym etapie, łączona z terapią farmakologiczną. Domyślnie jest jednak głównym narzędziem w leczeniu choroby.

Dla osób cierpiących na depresję, ważne jest również wsparcie ze strony bliskich. Ważna jest cierpliwość oraz wyrozumiałość, by osoby dotknięte depresją, nie poczuły się odtrącone, bądź „inne”, co tylko nasila izolację i poczucie bezradności. Często w relacjach małżeńskich, zarówno zdrowy partner jak i osoba chora uczą się okazywać sobie miłość, rozwijać się empatię oraz umiejętność słuchania drugiej osoby.

Depresja, to zaburzenie spowodowane przez środowisko, bądź w wyniku zaburzenia neuroprzekaźników. Warto zatem postawić na depresja leczenie. Depresja egzogenna wiąże się z cechami osobowości, silnym stresem. W przypadku depresji endogennej, spowodowana jest obniżonym poziomem serotoniny oraz noradrenaliny. W przypadku depresji, wymagane jest leczenie, natomiast sam rodzaj terapii zależny jest od stanu pacjenta. Charakterystycznymi objawami choroby…

Depresja, to zaburzenie spowodowane przez środowisko, bądź w wyniku zaburzenia neuroprzekaźników. Warto zatem postawić na depresja leczenie. Depresja egzogenna wiąże się z cechami osobowości, silnym stresem. W przypadku depresji endogennej, spowodowana jest obniżonym poziomem serotoniny oraz noradrenaliny. W przypadku depresji, wymagane jest leczenie, natomiast sam rodzaj terapii zależny jest od stanu pacjenta. Charakterystycznymi objawami choroby…