Kiedy w sądzie potrzebujemy adwokata?

  • 232

Do reprezentowania w sądzie niekoniecznie zawsze potrzebujemy adwokata. Na pewnym etapie postępowania przed sądem wymagany jest jednak udział profesjonalnego prawnika. Przymus adwokacko-radcowski to nic innego, niż obowiązek zastępowania strony przez pełnomocnika przy dokonywaniu określonych czynności lub w określonej ustawowo fazie postępowania. Taki przymus dotyczy czynności zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Jednak wybór właściwej kancelarii nie jest najczęściej prosty. Warto postawić na doświadczenie, odpowiednie specjalizacje prawników a takimi może szczycić się choćby kancelaria adwokacka gliwice.

W postępowaniu cywilnym przymus adwokacki niezbędny jest na etapie czynności procesowych przed Sądem Najwyższym i czynności dokonywane przed sądem niższej instancji o ile te czynności są związane z postepowaniem przed SN. Pełnomocnik potrzebny jest tez w momencie uzupełniania środków odwoławczych. Niewątpliwie w sprawach karnych uczestnictwo pełnomocnika z kancelarii adwokackiej w Gliwicach (adwokata czy radcy)jest obligatoryjne.

Przymus występuje w postepowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach ze skargi konstytucyjnej, chyba że sam skarżący jest prokuratorem, notariuszem, sędzią albo posiada co najmniej tytuł naukowy doktora nauk prawnych.

Szereg spraw nie wymaga udziału prawnika, niemniej jego wsparcie często się przydaje. Bez odpowiedniej wiedzy trudno jest przebrnąć przez zawiłe przepisy, których nieznajomość może bardziej zaszkodzić w często bardzo prostych sprawach. Telefon do sprawdzonej kancelarii adwokackiej Gliwice warto zapisać i korzystać w razie potrzeby.

Do reprezentowania w sądzie niekoniecznie zawsze potrzebujemy adwokata. Na pewnym etapie postępowania przed sądem wymagany jest jednak udział profesjonalnego prawnika. Przymus adwokacko-radcowski to nic innego, niż obowiązek zastępowania strony przez pełnomocnika przy dokonywaniu określonych czynności lub w określonej ustawowo fazie postępowania. Taki przymus dotyczy czynności zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Jednak wybór właściwej…

Do reprezentowania w sądzie niekoniecznie zawsze potrzebujemy adwokata. Na pewnym etapie postępowania przed sądem wymagany jest jednak udział profesjonalnego prawnika. Przymus adwokacko-radcowski to nic innego, niż obowiązek zastępowania strony przez pełnomocnika przy dokonywaniu określonych czynności lub w określonej ustawowo fazie postępowania. Taki przymus dotyczy czynności zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Jednak wybór właściwej…